Stikala in Arduino

Avtor: Mitja Breznik

V elektronskih napravah se običajno pojavlja stikalo, daje nam preprost podatek– je stikalo sklenjeno ali razklenjeno.

 

V naslednjem primeru se bomo naučili kako zaznati stanje stikala in  glede na informacijo izvesti določen dogodek. Izhajali bomo kar iz prejšnjega primera utripajoče LED diode, če bo stikalo sklenjeno bo LED dioda utripala. Obstoječi shemi bomo dodali stikalo in upor (velikosti nekaj kΩ).

 

Vezava:

 

Program:

 

void setup() {                

  pinMode(2, OUTPUT);     //pin 2 je izhod

  pinMode(10, OUTPUT);     //pin 10 je vhod

}

 

void loop() {

  

  if(digitalRead(10)==1)//Če je stikalo sklenjeno naredi preostalo

  {

  digitalWrite(2, HIGH);   //prižgemo led diodo

  delay(500);              //počakamo sekundo

  digitalWrite(2, LOW);    //ugasnemo led diodo

  delay(500);         //počakamo sekundo

  }

 

}

 

Kot je iz programa razvidno nastavimo digitalni pin 10 kot vhod in uporabimo funkcijo digitalRead(), ki ob napetosti okoli 5V vrne vrednost 1, v primeru napetosti okoli 0V pa vrne 0. Za pogoj ob pritisnjeni tipki smo uporabili C-jevski pogoj if(), ki izvede kodo v zavitih oklepajih v primeru izpolnjenega pogoja.

 

Dodatne zamisli:

 

Za zaznavanje stikal lahko uporabimo vse digitalne pine, ki so na voljo. V primeru da hočemo mikrokrmilniku dodati mnogo stikal, uporabimo takoimenovane DIP switch-e.

 

Eden izmed načinov zaznavanja robotov so tudi končna stikala, običajno uporabljena v primeru da drugi načini zaznavanja okolice zatajijo.