Galago d.o.o. je uspešno pridobil sredstva JPTT2020-COVID19

V oktobru 2020 smo v podjetju Galago d.o.o. uspešno pridobili sredstva iz javnega razpisa: »Javni poziv za sofinanciranje digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih (JPTT2020-COVID19)«

Naziv operacije:

Konfigurator RPI - Galago

Opis operacije:

Spletna rešitev konfiguracije produkta Raspberry pi in njegovih dodatkov za kombinirano uporabo. Poslovni model omogoča kupcem enostavno konfiguracijo Raspberry pi in njegovih dodatkov, ki tvorijo končni produkt.

Cilji operacije:

Z navedeno operacijo bomo približali produkt Raspberry pi širšemu krogu uporabnikov, ki trenutno nimajo ustreznega znanja za konfiguracijo le-tega. Produkt Raspberry  se lahko uporablja tudi kot cenejši nadomestek klasičnemu računalniku. Konfiguracija bo omogočala nakup ustreznega kompleta za uporabo v namen šolanja ali dela od doma, kar je v primeru epidemije COVID-19 pričakovati tudi v prihodnje.

Višina subvencije:

9.999 €

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem pozivu za sofinanciranje digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.