RAZPIS E-POSLOVANJE 2019-2022

Naziv operacije: Vzpostavitev in nadgradnja elektronskega poslovanja podjetja Galago

Kratek opis operacije: 

V okviru operacije »Vzpostavitev in nadgradnja elektronskega poslovanja podjetja Galago« so bili izvedeni naslednji ukrepi:

  • Elektronska izmenjava med partnerji
  • Spletne strani za tuje trge
  • Spletne trgovine
  • Produktno-prodajni video
  • Krepitev kompetenc - usposabljanja

Glavni namen/cilj operacije: Glavni cilj oz. namen operacije je izboljšati možnosti podjetja GALAGO d.o.o. pri vstopu oziroma širitvi poslovanja na tuje trge, vstopati v globalne verige vrednosti in tako povečati mednarodno konkurenčnost. Rezultat aktivnosti so izvedeni vsi predvideni ukrepi.

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu »E-POSLOVANJE 2019-2022« in podprta s subvencijo v višini 29.750,00 EUR.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Več o nepovratnih sredstvih in EU skladih lahko preberete na www.eu-skladi.si.