Servo – kako lahko Arduino mehansko vpliva na prostor

Avtor: Mitja Breznik

Servo motorji se večinoma uporabljajo v modelarstvu v zadnjih letih pa tudi v hobi robotiki. Mogoče jih je dobiti v različnih velikostih. Ponujajo različne kote zasuka, možno pa je dobiti tudi servo motorje, ki se vrtijo za cele obrate. Takšni motorji so idealni za pogon vozečih se robotov, saj imajo integriran mehanski pretvornik, ki poveča navor in zmanjša obrate majhnega DC motorčka.

 

Servo motor ima tri povezave, po dveh ga napajamo, po eni signalni žici pa mu pošiljamo odrezane pravokotne signale različnih širin, ki motorju sporočijo na kakšem kot se mora pozicionirati  ali v primeru servo motorja, ki se vri za cele obrate v katero smer se mora vrteti.

 

 

Barve žic se med modeli razlikujejo v našem primeru vežemo rdečo na 5V, rjavo na GND in rumeno na digitalni pin 3.

 

Program: 

 

 #include  

 

Servo servo1;  // ustvari objekt za krmiljenje serva

 

void setup() 

  servo1.attach(3);  // navedemo na katerem pinu se nahaja signali kabel za servo

 

void loop() 

  servo1.write(0);                  // podamo kot kam naj se servo postavi

  delay(1500);                  // počakamo da se servo pozicionira

  servo1.write(180);             // podamo kot kam naj se servo postavi

  delay(1500);

}

 

 

 

 

Za Arduino okolje je bila napisana knjižnica posebej prirejena za krmiljenje servo motorjev. V prvi vrstici programa dodamo knjižnico #include . S funkcijo .write(kot), povemo na kakšen kot naj se servo postavi, (od 0 do 180).  V dokumentaciji http://arduino.cc/en/reference/servo si lahko preberete več o dodatnih funkcijah v tej knjižnici.

 

 

Dodatne zamisli:

 

Arduino lahko krmili mnogo servo motorjev, paziti je treba le da so potrebe po električnem toku motorjev velike in je potrebno za več motorjev dodatno napajanje. Napajanje Arduino in servo motorja je lahko ločeno povezana moreta biti zgolj GND signala.

 

Tiste, ki se bodo s servo motorji srečali prvič, bodo presenečeni nad navorom ki ga motorji dosežejo, zato lahko dodate na servo daljše ročice, lopute…

 

Zelo pogosta platforma vozečega robota sta dva servo motorja, ki sta zmožna delati celotne obrate, zavijanje se izvede kot pri vozilih s tračnicami.