DIY Ambilight - namestitev programske opreme na Raspberry Pi

Avtor: Primož Gorenšek

Namestitev programske opreme bo opisana v štirih delih:

 

1.Namestitev Raspbmc

2.Namestitev Boblight

3.Konfiguracija in preizkus Boblight

4.Konfiguracija XBMC

 

1.Namestitev Raspbmc

 

http://www.raspbmc.com/download/

Iz zgornje povezave namestite Raspbmc. 

 

 

2.Namestitev Boblight

 

2.1. Priklopite vaš Pi in počakajte, da se zažene na novo nameščen XBMC. Nato kliknite na ikono levo spodaj za zaustavitev sistema in izberite IZHOD (prva možnost). 

 

Ko se pojavi okno za možnost terminala stisnite ESC. Najprej morate vpisati uporabniško ime in geslo. Privzeto je:

Uporabniško ime: pi

Geslo: raspberry 

 

2.2. Preden začnete, morate ustaviti XBMC proces in narediti posodobitev. Vpišite ukaza:

sudo initctl stop xbmc

sudo apt-get update

 

 

2.3. Namestite »make, gcc, g++ in subversion«. Za potrditev namestitve vpišite »Y«, ko je to potrebno. 

sudo apt-get install make gcc g++ subversion

 

 

2.4. Naložite Boblight izvorno kodo iz Googlecode.

svn checkout http://boblight.googlecode.com/svn/trunk//home/pi/boblight_source

 

 

2.5. Konfigurirajte in preverite ali je boblight izvorna koda pripravljena za prevedbo. 

cd /home/pi/boblight_source/

./configure --without-portaudio --without-x11 --without-libusb

 

 

 

2.6. Preverite ali je namestitev končana brez napak. Če so samo opozorila, lahko greste na naslednji korak. Ta traja malenkost dlje kot ostali. 

make;sudo make install

 

 

3. Konfiguracija in preizkus Boblight

 

  

Preden lahko začnete uporabljati LED, morate ustvariti datoteko z nastavitvami za Boblight, glede na to kakšno razporeditev imate na vašemu zaslonu. 

 

3.1.1. Če imate 50 LED oz. dva kompleta 25 in po 13 LED levo in desno ter 24 zgoraj, razporejene v smeri urinega kazalca od spodnjega levega kota, če gledamo zaslon iz sprednje strani lahko uporabite sledečo datoteko:

sudo wget http://dl.dropboxusercontent.com/u/6885567/boblight_50xWS2801_speedy.conf -O /etc/boblight.conf 

 

3.1.2. Če imate drugačno število LED in drugačno razporeditev si lahko ustvarite novo datoteko z nastavitvami s programom iz spodnje povezave:

BoblightConfigTool

 

 

Želeno število LED na vsaki strani zaslona vpišete v bele okvirčke ob strani zaslona. S puščicami pri vogalih določite začetek in v katero smer se nadaljujejo LED. Desno zgoraj vam piše skupno število LED. To mora biti enako število LED, ki jih boste namestili. En komplet=25, dva kompleta=50, trije kompleti=75 itd. Ko ste zadovoljni z razporeditvijo LED, stisnite gumb na sredini zaslona »generate boblight.conf« in shranite datoteko. Da lahko namestite datoteko na Pi, jo je najbolje naložiti na primer na Dropbox. Zapišite si mesto povezave in v ukazno okno Raspberrija vpišite:

 

sudo wget »mesto povezave do ustvarjene datoteke« -O /etc/boblight.conf 

 

3.2. Zaženite »Boblight daemon«

 

sudo boblightd -f > /dev/null

 

 

3.3. Če ste naredili vse po navodilih, bi moralo izpisati »Pibob: setup succeded« oz. nekaj podobnega. Sedaj lahko preizkusite LED tako, da bodo svetile vse zeleno:

 

sudo boblight-constant 00FF00

 

 

3.4. V primeru, da se ne zgodi nič in javi napako glede »libboblight.so«, ponovno zaženite Rasperry in ponovite koraka 3.2. in 3.3.

 

sudo reboot

 

 

3.5.Da ustavite »boblight-constant« in preizkusite še druge barve stisnite CTRL+C. LED bodo v barvi maline, če vpišete:

 

sudo boblight-constant AB0030

 

Za ostale barve si lahko pomagate z naslednjim orodjem:

ColorPicker.com

 

3.6. Če se niso vklopile vse LED, morate popraviti konfiguracijsko datoteko iz koraka 3.1.2. Preverite tudi napajanje samih LED ter priklop na Raspberry, če se nobena ne vklopi.

 

3.7. Da se Boblight vsakič zažene samodejno, morate spremeniti sistemsko datoteko »rc.local«.

 

sudo nano /etc/rc.local

 

Nad vrstico »exit 0« vpišite:

/usr/local/bin/boblightd –f

 

Spremembe shranite s tipko F3 ter potrdite z Enter. Z F2 zapustite urejevalnik. 

 

3.8. Če želite, da bodo LED ves čas svetile dodajte pred »exit 0« in pod vrstico, ki ste jo dodali v prejšnjem koraku še sledečo vrstico:

 

sudo /usr/local/bin/boblight-constant AB0030 -p 254

 

Če želite drugo barvo zamenjajte »AB0030« s poljubno vrednostjo, ki jo dobite z orodjem iz koraka 3.5. LED bodo svetile v tej barvi vedno kadar bo Raspberry vklopljen. Ko se bo predvajal video, bodo LED normalno funkcionirale in se spreminjale z barvo videa. Ta korak lahko kadarkoli spremenite oz. odstranite vrstico in LED bodo svetile samo, ko se bo predvajal video. 

 

 

4. Konfiguracija XBMC

 

Vaše LED so sedaj zmožne prikazovanja osnovnih barv. Potrebno je še nastaviti XBMC, da bo pošiljal informacije o barvah vsaki LED posebej ob predvajanju videa. 

4.1. Naložite prilagojen XBMC:

 

cd ~

wget https://www.dropbox.com/s/mf3p4ubuujlr8qg/xbmc-rbp-pibob-20130429.tar.gz

 

 

4.2.Ustavite trenutno različico XBMC in namestite novo. Ta korak lahko traja dlje časa. 

 

sudo initctl stop xbmc

sudo tar -xzf xbmc-rbp*.tar.gz -C /opt

 

 

4.3. Prilagojena različica XBMC je sedaj nameščena in bo potrebovala še datoteko z nastavitvami, ki določa komunikacijo med XBMC in Boblight, ki upravlja LED. Ustvarite datoteko:

 

sudo nano /home/pi/boboptions.txt

 

V datoteko vpišite:

 

enabled=true

host=localhost

port=19333

priority=128

sizedown=112

margin=5

timeout=35

interpolation=0

speed=100

autospeed=0

saturation=1.0

threshold=15

 

Spremembe shranite s tipko F3 ter potrdite z Enter. Z F2 zapustite urejevalnik. 

 

 

4.4. Namestitev je s tem končana. Ponovno zaženite Raspberry:

 

sudo reboot

 

Če ste sledili vsem korakom v navodilu se bo vaš Raspberry zagnal in LED bodo svetile v barvi, ki ste jo določili v koraku 3.8. (če ste dodali vrstico). Ob predvajanju videa se bodo LED spreminjale skladno z barvami ob robu zaslona. Po končanem predvajanju videa pa bodo zopet svetile v vaši izbrani barvi oz. se bodo ugasnile v primeru, da tega niste nastavili. 

Vse kar še morate storiti, je da onemogočite samodejne posodobitve, sicer se lahko zgodi, da boste morali ponoviti celoten postopek. 

Kliknite na »programi« in »Raspbmc Settings«. V tretjem zavihku poiščite možnost »keep raspbmc updated« in onemogočite možnost. 

 

 

 

Povzeto po: http://pibob.nadnerb.co.uk/software.html 

 

Rezultat lahko vidite tukaj: