Programiranje in zaznavanje zunanjega sveta

Avtor: Mitja Breznik

V tem vodiču bomo uporabljali programski jezik python. Za dodatne informacije glede programskega jezika obiščite stran (http://www.python.org/) na kateri so povezave do drugih vodičev, ki vam bodo pomagali pri dodatnem razumevanju.

 

Python ima nekaj specifičnih lastnosti, ne uporablja podpičij (;) za zaključitev vrstic. Za hierarhijo kode uporablja zamike v kodi.

 

Z že prednaloženimi knjižnicami lahko preprosto ustvarjamo okna, gumbe... vse kar je potrebno za uporaben grafičen vmesnik.

 

 

Pyton in GPIO

 

Raspberry Pi ima takoimenovane GPIO pine, ki omogočajo krmiljenje in komunikacijo na najnižjem fizičnem nivoju (I/O pini, serial, I2C, SPI…).

GPIO(http://elinux.org/RPi_Low-level_peripherals):

 

Pozor: GPIO pini na Raspberry Pi tolerirajo napetosti od 0-3.3V, ne uporabljajte napetosti večje od 3.3V. Tokovna sposobnost GPIO pinov je 16mA.