Stikalo in Raspberry Pi

Avtor: Mitja Breznik

V tem vodiču bomo predstavili kako lahko prek programa python zaznamo digitalni vhod. 

Z namenom da pridobimo nadzor nad GPIO moramo zagnati Pythonov urejevalnik (IDLE) iz terminala (LXteriminal).

 

Zaženemo LXterminal.

 

V terminal vpišemo »sudo idle«.

 

Zažene se nam urejevalnik, kodo lahko pišemo kar v obstoječe okno. Priporočamo, da odprete novo okno (new window) in shranite kodo pod želenim imenom. Posamezne programe preizkušamo z Run – izberemo »Run Module«.

Preden začnemo z vezavo  in predstavitvijo program, je vredno omeniti kako so označeni pini v GPIO knjižnici. Začnejo se z P1, ki je na ploščici označen nato po vrsticah (po dva pina) naraščajo vse od 1-26.

 

 

 

Vezava stikala:

 

Program:

 

from time import sleep     #uvozi funkcijo sleep()

 

 

import RPi.GPIO as GPIO               #konfiguracija za GPIO

GPIO.setwarnings(False)

GPIO.setmode(GPIO.BOARD)

GPIO.setup(11,GPIO.IN)                  #pin 11 je vhod

 

on=1                          #spremenljivka, ki si zapomni stanje tipke

 

while 1:   #neskončna zanka v kateri se izvaja program

 

 

 

    if GPIO.input(11):               # Če je pin 11 na 3.3V in še predhodno ni bil pritisnjen

        if(on==0):

            print('Tipka pritisnjena')

            on=1

            sleep(1)                      #  Počakaj za prehodni pojav stikala

    else:                            # Če je stikalo izklopljeno si zapiši v on

        on=0

        sleep(1)

 

 

 

 

    

Razlaga: Program preverja stanje na izhodu 11 in v primeru da se stanje spremeni iz 0 v 1 to zapiše v IDLE okno.