LED dioda in Raspberry Pi

Avtor: Mitja Breznik

V tem vodiču bomo predstavili kako lahko prek programa python prižgemo LED diodo in izdelamo preprost program z grafičnim vmesnikom. Izbrati moramo dovolj velik upor, da bo tok manjši kot 16mA (Več o LED diodah si preberite v Arduino LED vodiču).

 

 

Program:

led=0 #spremenljivka hrani vrednost LED 0 ali 1

def LED():

    global led #uporabimo globalni spremenljivko v funkciji

    if(led==0): #Če je bila ugasnjena prižgi

        GPIO.output(11,True)

        led=1

      

    else: #drugače ugasni

        GPIO.output(11,False)

        led=0

     

from Tkinter import *

 

root = Tk()

 

gumb = Button(root, text= 'LED', command = LED) #ustvarimo gumb, ki klice LED()

gumb.pack()

 

import RPi.GPIO as GPIO #konfiguracija za GPIO

GPIO.setwarnings(False)

GPIO.setmode(GPIO.BOARD)

GPIO.setup(11,GPIO.OUT) # pin 11 nastavimo kot izhod

 

root.mainloop() #neskončna zanka

 

 

Razlaga: Poleg komentarjev v kodi je vredno omeniti knjižnico Tkinter iz katere uvozimo in ustvarimo okno in gumb, ki kliče funkcijo LED().